Go Back

Contextual Definition of Racism in Northern Cyprus [Survey]

On Evaluating Racism in the TRNC, in June 2020, we found over 88% of 524 foreign students had been victims of at least a form of racism.

Who is responsible?

Racism is a disease, and ignorance cannot cure it.

It often culminates in racial discrimination, and its consequences, ranging from neglect, or avoidance of those believed to be different and/or inferior, to harassment, exploitation, or exclusion.

As a foreign student in the TRNC, how would you define Racism? Why does a discussion of a topic make people uncomfortable or see it as an overreaction? Racism has many forms, and can be perpetuated in so many ways. People have these experiences, why are certain individuals so keen on denying them?

To help us provide a comprehensive and more contextually-accurate definition of racism from the perspective of international students in the northern part of Cyprus, please participate in our survey: https://bit.ly/3fm9xjq

WhatsApp Image 2021-03-28 at 4 52 00 PM (1)

Turkish text

KKTC'de Irkçılığı Değerlendirmek için yaptığımız çalışmada Haziran 2020'de 524 yabancı öğrencinin% 88'inden fazlasının ırkçılık kurbanı olduğu bulduk.

Sorumlu kim?

Irkçılık bir hastalıktır ve görmezden gelmekle tedavi edilemez.

Irkçılık, genel bir bakış açılçsıyla, ırk ayrımcılığına sebep olurken, mağdurlar taciz,sömürü ihmalinden veya kaçınmasından taciz, sömürü,ihmal, hor görülme kadar değişen sonuçlar doğurur.

KKTC'de yabancı bir öğrenci olarak Irkçılığı nasıl tanımlarsınız? Bir konuyla ilgili bir tartışma neden insanları rahatsız ediyor veya onu aşırı tepki olarak görüyor? Irkçılığın birçok biçimi vardır ve pek çok şekilde sürdürülebilir. İnsanlar bu deneyimleri yaşıyor, neden bazı kişiler onları reddetmeye bu kadar hevesli?

Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki uluslararası öğrencilerin perspektifinden ırkçılığın kapsamlı ve bağlamsal olarak daha doğru bir tanımını sağlamamıza yardımcı olmak için, lütfen anketimize katılın: https://bit.ly/3fm9xjq

WhatsApp Image 2021-03-28 at 4 52 00 PM

EndRacism_TRNC

EqualityForAll

IrkçılığıDuurdurun_KKTC

HerkesİçinEşitlik

Posted by VOIS OFFICIAL on 2021-03-28

Stay safe by staying home #COVID19 #EvdeKal #StayHome